Chúng tôi kinh doanh các vật liệu phục vụ cho xây dựng, sắt thép, cát, sỏi, bê tông, gạch đá…